CV

7407150379 Björn Kauppi

Anställningar

• 2020-2021 Utbildning Södertörns Högskola Ämneslärare gymnasieskolan
• 2011-2020 Försäkringskassan (FK - Kundcenter)
• 2010 Informator
• 2009-2010 Systembolaget Vallentuna
• 2009-2009 Vallentuna Motor
• 2006-2008 Crystone AB
• 2000-2005 Service Hans Åström AB
• 1999-2000 MCI Worldcom AB
• 1995-1999 Systembolaget (Hallstavik, Salem och Lidingö)
• 1996-1997 BITE Teleperformance (kväll + helg)

Utbildningar

• Samhällsvetenskaplig linje Vallentuna Gymnasium, utökad studiekurs (Datorkunskap)
• Komparativ politik, Stockholms universitet vt 1993
• Fullgjord 300 dagar värnplikt som gruppbefäl
• Lux Business School Solna 1994
• Statstjänstemannarollen (FK)
• Förvaltningslagen
• Sekretess
• Södertörns Högskola Ämneslärare gymnasieskolan

Praktiska erfarenheter

• Arbete i ÄHS (Ärendehanteringssystem specifikt för FK)
• Kundmötesträning inom ramen för FK:s uppdrag
• Röstcoachning på FK
• 1st line support på Crystone AB (webbhotell) via telefon, e-post och chat
• Kundmottagare på Service Åström (mobiltelefonreparationer)
• Behovsanalyser utförda för MCI Worldcom (B2B telefoni + internetanslutning)
• Kommunikatör på BITE Teleperformance med mycket goda resultat
• Försäljare Systembolaget (försäljning, lager, inventering)
• Styrelsearbete (lokalt och i Stockholmsdistriktet) i föreningar inom ramen för SVEROK (Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund)
• Aktiv i ledningsgruppen för nätverket jagvillhabostad.nu (nationellt)
• Fackligt engagerad på regional nivå för ST som dels arbetsplatsombud, dels styrelsemedlem för ST inom Försäkringskassan i Stockholm

Språkkunskaper

• Svenska (mycket goda kunskaper i tal och i skrift)
• Engelska (mycket goda kunskaper i tal och i skrift) - talas hemma. Barn tvåspråkiga.
• Franska (några kunskaper i tal och i skrift)

Körkort
• B sedan 1994

Datorkunskaper


• Windows 7 (samt alla versioner innan)
• Windows 10
• Office-paketet (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)

Referenser
• William Vassei 010-115 26 01, Försäkringskassan