Läs med webReader

Mutant

Bakgrund - Samhälle

Under 2000-talets första århundrade förändrades livsvillkoren på Jorden i snabb takt. Tekniska och politiska nyheter avlöste varandra i en aldrig sinande ström. En ny rysk revolution ägde rum år 2011 och efter ett halvårs anarki var sovjetunionen åter ett kejsardöme. Staterna bakom järn-ridån följde, en efter en, Storebrors exempel och år 2020 hade lugnet lagt sig över de forna kommunist-staterna. Snabbt slöts en vänskaps- och försvarspakt med USA. Alliansen krossade sen den Stor-kinesiska Folkrepubliken i en serie blodiga slag. Bland annat detonerades fem kärnvapen innanför den kinesiska muren. De västeuropeiska länderna protesterade halvhjärtat, upptagna som de var av nationella stridigheter mellan politiker och storfinansens företrädare.

De styrande hade också annat att tänka på. Miljöförstöringen spred sig ytterligare och växtcancer blev ett allvarligt problem och hot mot världens livsmedelsförsörjning. Kalhuggningen av de stora sydamerikanska regnskogarna fortsatte med oförminskad kraft. Till följd av detta (enligt snabbt nedtystade vetenskapsmän) inträffade en del underliga klimatförändringar i de tropsika och subtropiska zonerna.

Den tekniska utvecklingen gick framåt med stormsteg. Datorerna blev mer och mer sofistikerade och fanns överallt. De första cyberdatorerna, där man kopplade samman mänsklig och artificiell intelligens såg dagens ljus. I och med detta ökade också kontrollen av individerna. Det blev nödvändigt att använda datoriserade ID-kort till nästan samtliga samhällsfunktioner.

Parallellt med detta gick rymdforskningen vidare. Den första i en serie månggenerationsskepp sändes ut för att ytterligare vidga människans kännedom om universum. Strax bortom Pluto förlorades kontakten med det gigantiska skeppet, som sen dess inte hörts av. År 2060 landade för tredje gången, en bemannad rymdsond på Mars. För tredje gången togs också mineral- och växtprover för transport till Jorden.

Vid en forskningsstation i Arizona skedde så katastrofen. Några sekunders ouppmärksamhet orsakade en läcka i ett lufttätt rum. Det räckte för att en okänd organism skulle sprida sig. Till en början hände ingenting. Organismen var ofarlig, men den förökade sig snabbt och började plötsligt förändras. Tre år efter olyckan bröt en fruktansvärd farsot ut. Den började i Kina och spred sig snabbt över hela jorden. Över en miljard människor dog under de följande två åren och paniken var total. Regeringarna åsåg maktlösa sjukdomens härjningar. Inga kända mediciner hjälpte, och hade man en gång smittats var chansen att klara sig minimal. De som överlevde sjukdome dukade inte sällan under i de kravaller som alltid avslutade allmänhetens protester mot att ingenting gjordes. Prognosen var enkel: mänskligheten höll på att dö ut.

År 2075 samlades de regeringar och statsöverhuvuden som fortfarande fanns kvar till ett krismöte. Man beslöt lägga alla resurser på att bygga slutna underjordiska städer som skulle vara självförsörjande. På det viset skulle mänskligheten få en sista chans att överleva. Satstningen var riktig och tio år senare var städerna, som kallades enklaver, de enda platserena på jorden med mänskligt liv. Så gott som allt djurliv och över 50 procent av jordens växtlighet dukade under för farsoten.

Enklaverna var dock inte en slutgiltig lösning. Efterhand fick man problem med energi, näring och avfall. Ganska snart skulle man tvingas återvända till jordytan. Forskarna satsade allt på en djärv plan: de beslöt att genmanipulera ett stort antal dju, människor och växter i hopp om att skapa en mutation som kunde överleva på ytan. En stor mängd mutationer uppstod i laboratorierna och släpptes ut i den förödda världen. De flesta dog, men en del anpassade sig till de nya förhållandena. Långsamt återuppstod en fungerande ekologi. Visserligen olik den första, men någorlunda stabil.

Under tiden försämrades relationerna mellan de olika enklaverna. Upptäckter hemlighölls och spioner aktiverades. Försök saboterades och betydelsefulla personer utsattes för komplotter. År 2103 utbröt ett krig mellan enklaverna. Det var ett grymt krig utan vinnare. Tolv år senare övergavs och utplånades de sista enklaverna. En mängd fusions- och fissionvapen hade använts och under närmare 20 år låg strålningen i atmosfären på över 100 REM. Långsmt förvandlades dock det radioaktiva nedfallet till relativt ofarliga isotoper. Men det var inte bara det radioaktiva nedfallet som förvandlades - livsformerna på jorden på jorden förvandlades också.

Det visade sig att de laboratorieframställda mutationerna hade en mycket instabil arvsmassa. Mutanterna muterades på nytt och ett virrvarr av raser och arter spreds över jorden. Nu har det gått ungefär 400 år, och världen är full av mer eller mindre underliga varelser, rester av den forna teknologin och starka viljor som vill bygga upp en ny civilisation. Världen i Mutant väntar på dig!

Samhället i Mutant

Året är ca 2500. Den gamla tiden, före Pesten, är nästan helt bortglömd. Ingen talar längre "de gamlas språk" utom en handfull robotar. Tillvaron är en hård kamp för att överleva och skapa en ny civilisation...

När spelet utspelas är världen uppdelad i små samhällen med olika styrelseskick och varierande teknologisk nivå. Det finns den del större länder; en del är kommunistiska samhällen, andra är demokratier och en del är blodiga diktaturer. Några riken har arméer och bevakade gränser. En del av dessa innehåller dessutom samhällen med upp till 7000 till 10000 invånare. Det vanligaste är dock små jordbrukssamhällen med låg teknologisk nivå.

De muterade djuren, som i allmänhet har betydligt högre intelligens än vår tids djur, håller sig oftast för sig själva. Hundarna har sina områden, björnarna likaså och så vidare. Djuren lever oftast på jakt och fiske, men en del stammar lever på jordbruk. Det finns få omuterade djur utom en del insekter som ser likadana ut som före Pesten. Annars är i stort sett alla raser mer eller mindre muterade, även de ointelligenta djur som strövar omkring.

Det finns blandade samhällen med både människor och djur. Ofta består de av individer som brutit sig loss från sina stammar eller byar och startat nyodlingar. I de stora delarna av världen som är vildmark livnär sig skogsmän och kringvandrande stammar av jakt och fiske. Skogsmännen känner ofta till nyheter från andra delar av världen. Med jämna mellanrum upptäcker skogsmännen samhällen som varit isolerade i århundraden. Reaktionen vid ett sådant möte brukar lika ofta vara överväldigande positiv som avvaktande negativ.

Vissa obebodda områden kallas för "förbjudna zoner". Ursprungligen var de strålskadade områden; strålningen har oftast avtagit men det finns områden med hög strålningsintensitet. I de förbjudna zonerna kan man hitta ruiner från tiden före katastrofen - ibland hela ruinstäder eller bombade militärbaser. Inne i de förbjudna zonerna hittar man ofta avancerad teknologi. Starkt muterade varelser (även muterade växter) bebor ofta de här förbjudna zonerna som dessutom patrulleras av robotar eller skyddas av automatiserade försvarssystem. De flesta stammar och samhällen har därför slutat besöka dessa zoner (därav namnet).

På landsbygden är teknologi något ovanligt. Det mest avancerade man kan se i byarna på landet är ett ångkraftverk eller liknande. De lokala befolkningarna är mycket måna om sina teknologiska skatter och bevakar dem väldigt väl. Byarna är ofta omgivna av en stockpallissad som skydd mot de underliga varelser som kan smyga runt på natten.

I de större städerna (mellan 3000 och 7000 invånare) finns det kanske flera stycken ångkraftverk och till och med små industrier. De mest effektiva vapen man kan tillverka är flintlåsvapen (så kallade mynningsladdare). De finns mest i städer, och då hos livvakter eller ordningsmakt. Det finns visserligen samhällen med högre teknologisk nivå, men de är väldigt sällsynta.

I tättbefolkade områden finns postryttare (som rider på en muterad versiona av våra dagars hästar), och heliografer (speglar som är uppsatta i höga torn med några mils avstånd; genom att reflektera solstrålar kan man sända ett slags morsesignaler). Det ryktas att man mellan några riktigt utvecklade samhällen till och med lyckats sätta upp en ångdriven vagn som går på skenor. Med den kan man flytta folk och varor mycket snabbare än med postryttare.

Högteknologiskta fynd existerar nästan bara hos äventyrare eller hos de ledande i samhället. En del arméer (som nästan aldrig består av mer än några hundra soldater) kan ha några militära fynd, som t.ex. en dåligt fungrande grantkastare. Byborna tycker ofta illa om högteknologiska saker, då de anser att de för olycka och otur med sig. Krig mellan olika byar och samhällen är vanliga. Djurstammarna tolererar sällan inkräktare på sina områden, och slåss ofta inbördes. Icke-muterade människor ser vanligtvis ner på muterade djur och människor, och känslorna är ofta ömsesidiga.

Eftersom det vanligen inte finns något enhetligt myntsystem (undantag finns) är byteshandel vanligt. I de förbjudna zonerna styr ibland huvuddatorer och cyberdatorer. Där finns också religiösa sekter som dyrkar högteknologi och kallas föremål från tiden innan katastrofen för "gudarnas tillhörigheter". De som styr de små fristående samhällena har ofta olika mål. En del vill förena grannbyarna och skapa en större stat. En del vill utveckla sitt samhälle och försöker industrialisera det. En del vill bara ha lugn och ro och låta livet ha sin gilla gång. Men alla verkar veta lika lite om tiden före den stora pesten. När civilisationen gick under försvann de flesta viktiga historiekällor och under den svåra tid som följde föll gamla språk och skrivtecken i glömska. Att överleva var mycket viktigare än att lära sig att läsa och skriva.

Tillbaka