ROLLPERSONEN

I alla hobbyrollspel, förutom s.k. levande rollspel och vissa varianter som mer riktar in sig på ett teaterlikt utförande, förekommer beskrivningar av karaktärens egenskaper och förmågor.

Man brukar först välja vilken typ av karaktär man själv vill spela. Ibland föredrar SL att man väljer en viss typ av "passande" karaktär. Det kan t.ex. vara svårt när spelaren väljer att skapa en karaktär som i pågående kampanj genast skulle drabbas av olika svårigheter, eller helt enkelt inte passa in.

I de flesta fall får s.k. grundegenskaper en stor roll i hur framtiden för rollpersonen kommer gestalta sig. De talar om för spelaren saker som hur stark, vig, vacker, stor, smart och viljestark karaktären är. Det finns olika system för hur detta bestäms, men ibland används tärningar, ibland får spelaren en viss mängd poäng att fördela på de olika områdena. Ofta spelar valet av ras, stam eller art in. Man avgör även rpns sociala stånd och monetära tillgångar. Kanske har han som yngsta barnet av tretton inte fått ärva något alls, eller är han månne förstfödd?

När grundegenskaperna bestämts vill man veta lite mer om vem rpn egentligen är. Man söker nu svar på frågor som: Vad har rpn sysslat med tills nyss? Vad har rpn för speciella färdigheter med sig i bagaget?

Här finns också olika sätt. Man väljer här en uppsättning färdigheter som tillsammans med en påhittad bakgrundshistoria används av spelaren och spelledaren för att kunna förutse vissa reaktioner och ge ett mer trovärdigt intryck gentemot de andra spelarna. Det är dessutom här som man ger sig i kast med att placera in rpn i spelvärldens väv, man får sin plats i etablissemanget.

Det finns olika sätt att göra en bakgrundshistoria till en karaktär, och extremerna är: så mycket som möjligt, eller så lite som möjligt. De flesta spel balanserar någonstans mittemellan, med tonvikt lagd på det ena eller andra.

Exempel

I en fantasyvärld, inte helt olik vår egen, har spelare A bestämt sig för att spela en krigartyp, kanske en vakt vid en barons borg eller liknande. Han bestämmer inte mer än så, utan hör efter med SL om det är något som kan "passa in". I samråd ges sen spelaren valet att "slumpa" eller bestämma grundegenskaperna. Han slumpar fram dessa, och får ett antal värden mellan 3-18 (han slår då tre sex-sidiga tärningar och lägger ihop resultaten). Han blir en fysiskt uthållig, stark och smidig person, men det saknas lite i tankeförmåga och självdisciplin för att räcka upp till medel. Färdigheterna blir typiska soldatmässiga, som Marsch, Hillebard, Kortsvärd och sköld. Han har vuxit upp i staden, och inte på landsbygden, så spelaren lägger till Köpslå, Fickstöld, Skugga och Dryckenskap. Han saknar inte helt kunskap om vildmarken, utan har tillbringat somrarna hos en faster vid havet, så han kan dessutom Fiske och Segelbåt på nybörjarnivå.

Nu bestämmer spelaren mer om hur karaktären reagerar i vissa situationer, kanske är han en tillbakadragen typ, som ogärna vädrar sina åsikter annat än om tillfrågad, eller meddelar han prompt alla vad han tycker omedelbart? Löser han problem med våld eller övertalning? Hur ser han på lojalitet gentemot sina gelikar, sina överordnade eller sina socialt underlägsna? Skulle han kunna begå brott? I vilka situationer kan det hända att han flyr en fara? Är han dumdristig eller inte? Sådana saker antecknas, och spelaren får lite lättare att gestalta sin rollperson.

I vissa fall föredrar man att vänta tills efter det första spelmötet, då man spelat sin karaktär en gång, och fyller i luckorna (både historia och karaktärsmässiga) efter mötet (mötena?).

Man fyller slutligen på med utrustning, typisk eller inte, och meddelar så SL när allt verkar klart, så SL kan gå igenom karaktären. SL behöver också bilda sig en uppfattning om rollpersonen, för att kunna leda kampanjen.


Tillbaka