Liten ordlista

Det vimlar av diverse termer som rollspelare använder sig av, och alla är inte så lätta att klura ut. Nedan följer några, med en kort förklaring till.

Allmänna termer

SL: Spelledare. Leder spelet, beskriver världen sådan spelarnas rollpersoner uppfattar den, befolkar världen med personligheter (SLP).

Spelare: spelar en RP och talar om för SL vad ens RP gör.

RP: rollpersoner, spelarnas "gubbar" som är spelets "huvudpersoner". Även "Karaktärer"

Karaktärer: se RP.

Spelmöte: spelarna och SL träffas och spelar rollspel.

Äventyr: när spelarna spelar sina karaktärer i ett spelmöte säger man att de "äventyrar". Ett äventyr kan sträcka sig över ett eller flera spelmöten. När man klarat av ett äventyr väntar vanligen någon form av belöning eller upplösning och innebär att man når något eller flera av sina delmål.

Kampanj: flera äventyr som hänger samman.

Grundegenskaper: ett jämförande mått på hur någons styrka, intelligens, smidighet, fysik, psyke och andra jämförbara data står sig gentemot andra. Alltså ett komparativt mått. Detta utgör en rollpersons viktigaste grunddata, som man sen använder för att avgöra grundchanser (se nedan), förflyttning och diverse annat som är avhängigt dessa egenskapers värde. I vissa fall förekommer s.k. "sekundära grundegenskaper" som t.ex. syn, hörsel o.s.v.

Färdigheter: Exempel på färdigheter är t.ex. Slagsmål, Hantverk: grovsmide, Tala språk (språkets namn). Beroende på hur spelets färdighetssystem är uppbyggt ges ett mått på hur väl RP behärskar färdigheten, allt ifrån komplett okunnig, till mästare. För att använda färdigheten slås i normala fall ett slag med tärningen (-ar) och detta är grunden i vad som egentligen gör rollspel till ett spel: slumpen.


Tillbaka